เอกสารสำหรับใช้ในการสมัครงาน

• ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ (Resume) ซึ่งมีข้อมูลต่อไปนี้
  - ประวัติการศึกษาและผลการเรียน (GPA): มัธยม, มหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย
  - ผลสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่น เช่น TOEIC, JLPT (ถ้ามี)
  - ความสามารถหรือความถนัดที่คิดว่าทำได้ดี
  - ความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งสามารถอธิบายเป็นตัวเลขที่วัดผลได้ (สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงาน) เช่น
   สามารถเพิ่มยอดขายได้ 10% จากการพัฒนาระบบ
  - ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สนใจในขณะนี้
  - สิ่งที่คลั่งไคล้หรือให้ความสนใจเป็นพิเศษ
  - เหตุผลที่อยากร่วมงานกับ Donuts Bangkok
• วุฒิการศึกษา (Transcription)
• Program และ Source code (สำหรับ Programmer/Developer)
• Portfolio (สำหรับ Designer)

* บริษัทจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบสมบูรณ์เท่านั้น
ส่งเอกสารการสมัครมาที่ hr@donuts-bkk.com